Günümüzde Elektrik Proje Ve Teknik Eğitim Sisteminin Genel Analizi

Küreselleşen ve sürekli değişen dünyada enerji ve proje konusunda yapılan analizler; İnsanoğlun çağlar boyu güzel sözler söyleyerek, söyledikleriyle de insanları etkilemeye önem verdikleri gerçeğinden hareketle, yaptıkları mesleki faaliyetlerle de sanat kurallarına uygun projeler üreterek ülkelerin kalkınması yanı sıra insanların müreffeh yaşam seviyelerine erişmesine katkılı olmayı da ön ilke edindikleri görülmektedir.

Dünyadaki gelişmelerle birlikte enerji alanını küresel perspektiften seyredersek ülkemizi de içeren enerji politikalarının, uluslararası uzmanlarla ilmi açıdan görüşmeye açılmasının yanı sıra, konunun çeşitli yönleriyle değerlendirilerek, sonuç hakkında doğru olana karar verilmesi fikrini ön plana çıkarmaktadır.                          

Gene benzer şekilde bu konuya proje üretimi tarzında yaklaşıldığında, yeni hazırlanacak olan projelerin fizibilite çalışmalarında oturuma açılması, konuyla ilgili çok yönlü leh ve aleyh de düşüncelerin beyin fırtınasıyla ortaya çıkarılarak, optimum çözümlü projeler üretilmesi efseldir.

Bu düşüncelerden hareketle, elektrik projelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirilmesi söz konusu edilince de elektrik projelerinde kalite sözcüğünün tanımlanmasından önce, Projeci / sahip arasındaki ilişkiyle, onay mercii malzeme seçimi arası ilişkilerden elektriksel cihazlar ve malzemelerin üretim teknoloji ve tarzlarına kadarki süreç değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.

Bu gerekçe yarınki projelerde yeni arayışları da beraberinde getireceği kaçınılmazı gerekli kılmaktadır.Önümüzdeki yıllar elektrik projelerinde proje dili olarak yeni bir sayfa açılması da zuhulen zaruret görülmektedir.  Yarınlar; elektrik mühendisliği açısından, gerek devlet okulları, gerekse özel okullar müfredatı açısından yeni gelişmeler beklediğini ortaya koymaktadır.

Son yıllarda ülkemizde ve ülkelerde her yıl binlerce teknik eleman ve mühendis mezun olmasına rağmen bu arkadaşlarımızın birçoğunun elektrik proje çizimi bilgilerinden tamamı ile yoksun oldukları görülmektedir.

Konu yetmişli yıllarda teknik okullarda işlenen elektrik meslek resmi esasları seviyesinde bile sorumlu tutulmadığı, bu realitede yeni mezun arkadaşların elektrik sembolleri ve elektrik malzeme bilgileri hakkında da ciddi bir şekilde bilinçsiz kaldıkları ortadadır.

Ülkelerde ve ülkemizde elektrik mühendisliği başkaları tarafından hazırlanmış projeleri onaylamak gibi bir tanım almamalıdır.Ülkemizi yüzyıllar ileriye taşıyacak elektrik projelerinde gerçekten ileride handikaplar oluşacağı görülmektedir.

Edinimler potansiyeli düşük teknik elemanlarla yarınki projelerde ulusal çalışmaların mortgage krizi benzeri bilgisayarlar içerisinde kaybolacağını göstermektedir. Bu durumda hazırlanan projeler uluslararası kriterlerde değerlendirmeye dahi giremeyeceğini ima etmektedir.

Projelerin, bilgisayarın yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi el ürünü şeklinde de çizilmesinin sistemden çıkarılmamasını faydalı buluyorum.

Ülkemiz açısından teknik eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz gözükmektedir.Bu eğilimler mesleki personelin kopyalama yerine öğrenme kabiliyetini tetikleyeceğinin yanı sıra da, ulusal ve uluslar arası konjonktür de elektrik projeleriyle ilgili yetişkin insan gücünü hazırlamak gibi faydalı unsurlar teşkil edeceğinden şüphem yoktur.

Sedat MISIR

Author: sedat mısır