Topraklama Kontrolü

Elektrik tesisleri hayatımıza geniş ölçüde girmiştir. Bugün artık elektrik  enerjisinden yararlanmadan yaşamanın kolay olmadığını söyleyebiliriz. Elektrik enerjisi sayılamayacak kadar çok yerde işimizi, normal şartlarda  kolaylaştırırken, yalıtım bozuklukları insanlar ve diğer canlılar için tehlike doğurabilir.

Bu tehlike “ Elektrik Çarpması ” olarak adlandırılır. Yalıtım bozuklukları yangınlara da yol açabilir.

İnsanların ve diğer canlıların elektrik çarpması olayı etkisinde kalmaları için vücutlarının iki ayrı noktasının farklı elektriksel potansiyellerde olması ve bu sebeple üzerlerinden akım geçmesi gerekir.

Bir kişinin gerilim altındaki tesis bölümlerine dokunması doğrudan veya dolaylı yollardan olabilir. Doğrudan dokunmaya karşı alınan önlemler yapısal ve mekanik önlemler  ile  yalıtma olarak özetlenebilir.

Topraklama; Elektrikli işletme araçlarının (generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir.

Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla (toprak elektrotları) yapılır.

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2. İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3. Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklamasıdır.

A.G Topraklama Tesisatı Rapor Örneği: A.G Topraklama Raporu

Y.G Topraklama Ölçüm Rapor Örneği : YG Topraklama Raporu

Toprak Özgül Direç Rapor Örneği : Toprak Özgül Direnç Raporu

Mevzuat : Topraklama Yönetmeliği

Topraklama İle İlgili Teknik Bilgiler İçin Tıklayınız;

BİNALARIN DOĞALGAZ TESİSATLARINDA TOPRAKLAMA 
BİR ÇUBUK TOPRAKLAYICI ÇEVRESİNDE POTANSİYEL DAĞILIMININ SONLU FARKLAR YÖNTEMİİLE HESABI
ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE UYGULAMA ESASLAR
TOPRAKLAMA DİRENCİ HESAPLARI
KABLO TAVALARINDA TOPRAKLAMA
KONTROL KABLOLARININ EKRANLAMA VE TOPRAKLAMA PRATİKLERİ
OG ŞEBEKELERINDE TOPRAKLAMA YÖNTEMLERİ
POTANSİYEL DENGELEME
RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA
STATİK ELEKTRİK
TOPRAK EMPEDANS VE DİRENÇ ÖLÇME METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI